Buitenwatersloot 255
2613 TG Delft
Tel: 015 215 3100
Fax: 015 215 3101
Neem contact op

Hersteladvies

In het verleden zijn er veel beleggingsverzekeringen afgesloten met als doel om over een voorziening en/of vermogen te beschikken voor later en/of bij eerder overlijden. Dit veelal ten behoeve van pensioen of hypotheek. De meeste polissen zijn tot stand gekomen in een tijd dat het met de resultaten op beleggingen alleen maar "bergopwaarts" leek te gaan. Een illusie ? Daar kan niemand het juiste antwoord op geven, want onvoorziene omstandigheden, zoals de ramp "9/11" (2001) of de val van Amerikaanse bank LEHMAN BROTHERS (2008), gevolgd door de algemene en wereldwijde bankencrisis, kunnen de verwachtingen ernstig verstoren. Dit met als risico dat de beoogde doelstelling niet wordt behaald. Maar kans op herstel mag natuurlijk nooit onderschat worden, zo is de AEX index sinds 2009 met maar liefst 160% gestegen !

Het nut en de noodzaak van een hersteladvies

Het is begrijpelijk als u niet meer precies weet wat u jaren geleden hebt afgesloten. De koersresultaten en de hele discussie over de kosten in polissen ( woekerpolissen ) maken het u erg lastig. Wat waren de verwachtingen destijds..., zijn deze nog realiseerbaar... , welke tools zijn beschikbaar... en wat zijn de risico's... ? Als u een hersteladvies aanvraagt, dan weet u weer precies waar u aan toe bent en bovendien leert de ervaring ons dat in 90% van alle gevallen een beter resultaat kan worden verkregen door de polis tijdig aan te passen. Hoe sneller u actie onderneemt, hoe beter dat is !

Voor welke producten ?

De beleggingsverzekering

De beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeraar de premie, na aftrek van kosten en risicopremies, belegt in een door u gekozen beleggingsfonds. De beleggingsverzekering is niets anders dan een levensverzekering waarbij met de verzekeraar geen gegarandeerd eindkapitaal is overeengekomen, maar belegd wordt. Het is van tevoren nooit te voorspellen wat de hoogte van de uitkering zal zijn. Dit is immers afhankelijk is van de beleggingsresultaten.

Universal Life

Bij Universal Life producten wordt de premie voor de overlijdensdekking onttrokken aan het gevormde vermogen, waardoor bij matige beleggingsresultaten het zgn. "uithollingeffect" kan ontstaan. Als er niets ondernomen wordt kan het in de praktijk voorkomen dat de premie voor de overlijdensrisicodekking niet meer uit de waarde onttrokken kan worden en dat de premie afzonderlijk in rekening wordt gebracht. Bij het stijgen van de koersen speelt dit probleem natuurlijk niet of in mindere mate.

Kapitaalverzekering

Hetzelfde als bij een beleggingsverzekering, wanneer daar voor een aanzienlijk deel in wordt belegd.

Hersteladvies

Lees eerst de informatie over dienstverlening voor hersteladvies aandachtig door dan weet u precies wat onze werkwijze is voor een kosteloos hersteladvies en ook wat wij eventueel (nog meer) voor u kunnen doen.